• ՀՀ Կոտայքի մարզ, գյուղ Արզնի
  • (+374 93) 32 30 31
  • (+374 96) 32 30 31
  • (+374 99) 41 54 13
  • (+374 93) 64 71 56
  • agnesya.pogosyan@mail.ru

Գլխավոր տնօրեն` Գ.Ս.Մադոյան

«Հայաստանի կուրորտներ» հիմնադրամի 
Արզնի պոլիկլինիկա — առողջարան 
(նախկին Արզնի — վաննաների բաժանմունք)